معرفی دوستان به ما

ما باور داریم شما خارق‌العاده هستید و سایر افراد خارق‌العاده را نیز می‌شناسید!
اگر افراد مستعد و توانمندی را می‌شناسید که علاقه دارند به ما ملحق شوند، نگاهی به موقعیت‌های شغلی ابرناک بیاندازید و دوستانتان را معرفی کنید. در این حالت پاداشی نیز برای شما در نظر گرفته می‌شود!
referral-hero

موقعیت‌های شغلی

Full Stack Developer
MoreRefer

Refer a friend and get 4,000,000 Tomans as a reward for yourself.

roles and responsibilities:
 • At least two years of working experience as a full stack developer
 • Design overall architecture of web application
 • Highly experienced with CSS, JavaScript, and HTML
 • Highly experienced with back-end programming languages such as Python, PHP, Node.js etc. and back-end frameworks such as Django, Laravel etc.
 • Highly experienced with advanced JavaScript libraries and frameworks such as Angular, React etc.
 • Experience in working with server technologies such as Apache, Nginx, J2EE etc.
 • Experience in working with databases
 • Experience in API design and development
 • Knowledge of code versioning tools such as GIT, SVN etc.
Benefits:
Competitive salary
Flexible working hours
Relaxing, freindly enviroment
Career/Knowledge advancement
Fun office events
Tehran Office Address:
Fatemi, Jahad Sq.
Senior Devops Engineer
MoreRefer

Refer a friend and get 4,000,000 Tomans as a reward for yourself.

roles and responsibilities:
 • Vast knowledge of bash scripting
 • Experience with automation like Ansible
 • Programing skills are a must
 • At least having 5 years of experience in this field
 • Networking skills would be a bonus
 • Storage knowledge would be a bonus
 • Experience Grafana/Prometheus
 • Be proactive with a can-do attitude
 • A team player
 • Fluent in English – At least can read and write in English!
Benefits:
Competitive salary
Flexible working hours
Relaxing, freindly enviroment
Career/Knowledge advancement
Fun office events
Tehran Office Address:
Fatemi, Jahad Sq.
Senior Front-End Developer
MoreRefer

Refer a friend and get 4,000,000 Tomans as a reward for yourself.

roles and responsibilities:
 • At least two years of working experience as a frontend developer
 • Highly experienced with CSS, CSS3, HTML, HTML5
 • Highly experienced with JS frameworks
 • Highly experienced with Javascript and JQuery
 • Experience with server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • Experience with responsive and adaptive design
 • Experience with code versioning tools, such as Git, SVN
 • Familiarity with principles of good user experience
 • Familiarity with key design principles
 • Familiarity with API development
 • Familiarity with SEO principles
Benefits:
Competitive salary
Flexible working hours
Relaxing, freindly enviroment
Career/Knowledge advancement
Fun office events
Tehran Office Address:
Fatemi, Jahad Sq.
Senior SEO Specialist
MoreRefer

Refer a friend and get 4,000,000 Tomans as a reward for yourself.

roles and responsibilities:
 • Develop and execute successful SEO strategies.
 • Conduct keyword research to guide content teams.
 • Review technical SEO issues and recommend fixes.
 • Optimize website content, landing pages and paid search copy.
 • Direct off-page optimization projects (e.g. link-building).
 • Collect data and report on traffic, rankings and other SEO aspects.
 • Work with social media and PPC teams to optimize campaigns.
 • Keep abreast of SEO and integrated marketing trends.
 • Recommend content marketing, digital PR, and creative projects in support of organic search strategies.
Benefits:
Competitive salary
Flexible working hours
Relaxing, freindly enviroment
Career/Knowledge advancement
Fun office events
Tehran Office Address:
Fatemi, Jahad Sq.
English Content Writer
MoreRefer

Refer a friend and get 4,000,000 Tomans as a reward for yourself.

roles and responsibilities:
 • Create sophisticated yet clear content in English.
 • Conduct keyword research and using SEO best practices to increase traffic.
 • Understanding content metrics-gathering processes and deliverables, analyze results, and optimize them accordingly.
 • Being familiar with TF/IDF and Conversion optimization.
 • Design-oriented. Yes, you'll be creating content, but you should also care about and understand how to make the content look good on a page.
 • Have a thirst for learning! As you know, SEO knowledge is being updated day by day.
 • Effective and constructive teamwork skills.
 • Great attention to details.
 • Up-to-date knowledge of the field along with a certain track record of success and performance.
 • Proven working experience in writing sales pages (published or not). If you do not have any, we will give you a 300-word test task to evaluate your skills
 • Writing 3-5 SEO pages per week.
 • Writing 1-2 landing pages per week.
 • Working closely with the team to ensure the quality of the content.
 • Be able to align your work with pipeline and SEO goals.
Benefits:
Competitive salary
Flexible working hours
Relaxing, freindly enviroment
Career/Knowledge advancement
Fun office events
Tehran Office Address:
Fatemi, Jahad Sq.